Barn og unge som bruker headset med høy lyd kan utvikle hørselsskader

Headset og ørepropper er blitt vanlig tilleggsutstyr til mobiltelefoner og spillkonsoller. Samtidig er barn og unges hørsel ekstra sårbar for støy og høy lyd, ifølge Inger Helene Venås, generalsekretær ved Hørselshemmedes Landsforbund.

«Tydelig diskant» og «oppslukende lydopplevelse». Reklameteksten til Apples Airpods pro lover mye, men gir lite advarsler om farene ved uvettig bruk av headset og ørepropper.

Samtidig finnes det flere headset enn noen gang som er spesiallaget for gaming og musikk. Og ifølge en undersøkelse som Hørselshemmedes Landsforbund gjennomførte i 2020, bruker nesten all ungdom i alderen 15 – 25 år headset og airpods, hovedsakelig til å lytte til musikk.

– Nesten 3 av 10 unge er bekymret for at bruken av headset kan være skadelig høy. 2 av 10 tenker ofte på at lyden på øret kan bli for høy slik at hørselen over tid kan skades. Med tanke på at mange ungdom har lyd på øret ofte, lenge og høyt er det grunn til bekymring. Vi er opptatt av forebygging av hørselsskader, nettopp fordi bruken er så omfattende og konsekvensene i liten grad dokumentert. En hørselsskade er lett å forebygge, men lar seg dessverre ikke reparere, sier Inger Helene Venås som er generalsekretær ved Hørselshemmedes Landsforbund.

HLFs generalsekretær Inger Helene Venås (Foto: Svein Brimi)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt 6 timer som anbefalt maksgrense for daglig bruk av headset, forklarer Venås. På egne sider skriver også WHO at mer enn 1 milliard mennesker i alderen 12 – 35 år står i fare for å skade hørselen som følge av langvarig og hyppig eksponering for høy musikk og annen form for lyd.

– Norstat-undersøkelsen vår viser at 1 av 5 unge i alderen 15-19 år bruker hodetelefoner daglig i syv timer eller mer. Samtidig svarer 8 av 10 unge at de er bekymret for egen hørsel som følge av høy lyd på øret. Kun 4 av 10 demper lyden selv om de vet at den er for høy. Undersøkelsen viser også at over halvparten av foreldre sier at de ikke vet hvor høy lyd barnet har på sitt headset. Og tre av ti voksne sier at de synes det er vanskelig å sette grenser for barnas bruk av hodetelefoner, forteller Venås.

Kan føre til nedsatt hørsel eller tinnitus

Tinnitus er opplevelsen av å høre en lyd som ikke kommer fra omgivelsene. Det kan være en «susende, fresende, ringende eller plystrende lyd», ifølge Helsenorge.no. Nedsatt hørsel og tinnitus er potensielle konsekvenser ved uvettig bruk av headset.

– Verdens Helseorganisasjon har gjentatte ganger sagt at de frykter at halvparten av unge i den vestlige verden skal få hørselsskader som følge av måten de omgås lyd på i dag, særlig med musikk rett i ørene. Unge ører har et dårligere utviklet hørselsorgan og er mer sårbare for høye lyder, forklarer Venås.

Generalsekretæren mener derfor at det er viktig å bevisstgjøre foreldre og unge om hvordan man kan forebygge hørselsskader.

– Dagens voksne har selv ingen erfaring med hvordan det er å sitte med lyd rett på øret fra man er en neve stor. Hørselen trenger hvile, akkurat som musklene våre. Både kortvarig, veldig høy lyd og lav lyd over lang tid, kan overbelaste øret og gi nedsatt hørsel eller tinnitus, sier Venås.

Bekymringen er heller ikke ubegrunnet. 16 prosent av unge i Norstat-undersøkelsen forteller om å tidvis ha opplevd å ha tinnitus.

– 1 av 5 nordmenn opplever å ha tinnitus og det kan med rette kalles den usynlige folkesykdommen. Tinnitus er et tegn på at hørselen er overbelastet. For de fleste vil tilstanden gå over om man lar hørselen hvile, forklarer Venås.

Hvordan unngå hørselsskader?

For å forebygge fremtidige hørselsproblemer hos barn og unge anbefaler Venås tre små, men viktige grep.

  • Demp lyden
  • Bruk ørepropper
  • Ta lydpauser jevnlig

På noen enheter kan man også sette opp tryggere lydinnstillinger. På iphone og ipad går man til:

Innstillinger > lyd og følbar respons > trygg bruk av hodetelefoner

Her kan man huke av for å dempe høye lyder.

På nyere mobiltelefoner og nettbrett med android 12 (Google). Endrer man dette inne på:

Innstillinger > volum > medievolumgrense (sistnevnte finner man ved å trykke på de tre prikkene øverst i menyen)

Foto: (hovedbilde) Alinute Silzeviciute / Shutterstock

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.