personvernalder-og-absoluttalder

Foto: Barnevakten. Bildet er en grafikk som viser forskjellen ulike aldre.