Søkeresultater

Foreldre er mest bekymret for barnas skjermtid og porno

Qustodio er et spansk selskap som arbeider med digital trivsel, selskapet lager apper som kan begrense barns bruk av internett hjemme og på skoler ved hjelp av filter og overvåking. Qustodio utfører også en årlig undersøkelse om barns mediebruk, som vi omtaler her. Barn bruker 2 timer og 10 minutter på Roblox hver dag 2023-rapporten

Undersøkelse om nettporno på barne- og ungdomsskoler

Undersøkelsen om skolefilter mot nettporno ble utført i 2023, av organisasjonen Lightup. Undersøkelsen innbefatter både grunnskole (kommuner) og videregående skole (fylkeskommuner). 88 kommuner svarte. Det var 356 kommuner i Norge da. Palo Alto er den mest brukte filterløsningen. Lightup fikk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å gjennomføre undersøkelsen. Først litt bakgrunnsinformasjon: Stortinget

Opptak av webinar: Hvordan snakke med barn og unge om porno?

Få tilgang gjennom skjema nederst i artikkelen (trykk F5 eller last inn siden på nytt om det ikke viser) Rapporter fra Medietilsynet og Redd Barna viser at stadig flere unge har sett porno. Unge selv har et motsetningsfylt forhold til porno, og kan oppleve dette både som både positivt og negativt. Flere forteller også at

Unges tanker om kropp og sex påvirkes av porno

Det er særlig to steder unge henter inn kunnskap om sex og seksualitet. Fra venner og internett, der sistnevnte ofte innebærer porno. Samtidig ønsker unge selv å prate høyt om tematikken, men får altfor sjelden seksualitetsundervisning der det blir muligheter for dette, forteller helsesykepleier Camilla Rørtveit som har skrevet mastergrad om tematikken Hun påpeker at

Nytt undervisningsopplegg setter porno på timeplanen

Rapporter fra Medietilsynet og Redd Barna viser at stadig flere unge ser porno. Unge selv har et motsetningsfylt forhold til porno, og kan oppleve porno både som positivt og negativt. Flere forteller også at mye av pornoen de ser oppleves som problematisk.  Tallene viser at det er omtrent dobbelt så mange gutter som jenter som

Porno

BASISSAK: Stadig flere unge ser porno, og noen ser dette for første gang i barneskolealder. Samtidig mener unge selv at de påvirkes av porno både på godt og vondt. Her kan du lese fakta og råd om dette emnet.

Porno på timeplanen

LÆRERVEILEDNING: Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere og helsesykepleiere som ønsker å sette porno på timeplanen.

Porno på timeplanen

LÆRINGSRESSURS: Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere som ønsker å sette porno på timeplanen.

Er det greit at barn ser på porno?

Annonse   Selv uskyldige søkeord på nett kan lede barn og unge til grove pornonettsider – leser man i forordet til boken Pornoprat – en fagbok med samtaleverktøy for foreldre og andre som jobber med barn og ungdom. For porno har aldri vært så lett tilgjengelig som nå med inntog av smarttelefoner og uhemmet nettilgang.

Kjøp opptak av webinar: Mange unge ser porno, men ingen snakker om det

VIDEO MED TIPS OG RÅD: Noen barn får sitt første møte med porno når de er i barneskolen, og omtrent halvparten av 13 – 18-åringer har sett porno. Hvordan og hvorfor snakke med unge om porno? Møt Ragnhild Lindahl Torstensen fra Lightup Norge og sexolog Live Mehlum fra Samlive.no.

One of the most popular gaming platforms sells gross porno games

Choose language in the Google-box below. Some translations may be flawed or inaccurate. The most common way to buy PC games is to download the games to your computer. Unlike mobile phones and game consoles, there is no online store, but many to choose from. And none to ask for your ID. All you have

Unge bruker porno for å lære om sex

Porno er bare et tastetrykk unna, men mange eksponeres for denne type innhold ufrivillig, forteller Silje Berggrav som er tidligere journalist og har i de siste årene jobbet med en rekke kartlegginger for Redd Barna om barn og unges seksuelle helse. I 2020 ble rapporten Et skada bilde av hvordan sex er utgitt og tok

Foreldrepraten som beskytter barna mot pornopåvirkning

Kvinneundertrykking, vold, ensidig fokus på mannens nytelse og timelang sex, det er mye som skiller porno fra virkelighetens sex og seksualitet, sier Stine Solli som er avdelingsleder for kliniske tjenester ved Sex og samfunn. I den sammenheng oppfordrer hun til en realitetsorientering blant barn og unge. – Det har blitt ganske vanlig at barn og

Første steg mot barnevennlige telefoner uten porno

«Behov for barnevennlige telefoner.» Dette skrev Barnevakten i oktober 2020. Europarådets parlamentarikerforsamling har nå delt en resolusjon som peker mot tryggere digitale dingser for barn. Visjonen er at nettbrett, datamaskiner, telefoner og andre digitale enheter skal ha innholdsfilter som kan beskytte barn mot porno. Ønsket er at alle digitale dingser skal få foreldreinnstillinger som er enkle

Barn møter spill-porno på Instagram

Instagram er ifølge Medietilsynet et av de mest brukte sosiale mediene blant barn og unge. Rundt 65 prosent i aldersgruppen 9 – 18 år bruker plattformen (Barn og Medier, 2020). I appen finnes det et eget felt der man kan søke etter brukerkontoer, navn, temaer og mer. Ved å skrive inn «Minecraft» dukker det opp

Kjøp opptak av webinar: Slik tar du pornopraten med barna

VIDEO MED TIPS OG RÅD: Noen får sitt første møte med porno når de er mellom 7 – 11 år, og halvparten av 13 – 18-åringer har sett porno. På hvilken måte påvirker dette barn og unge, og hvordan kan voksne prate med barn om temaet? Webinar med Barnevakten og Ragnhild Lindahl Torstensen fra Lightup Norge.

How to restrict children’s access to pornography

Choose language in the Google-box below. Some translations may be flawed or inaccurate. In one survey, almost half of young people aged 13 to 18 say that they have watched porn online. However, the first encounter with pornography may still be much earlier. Fifty-seven percent of the respondents said they had watched porn online for

Hvordan begrense barns tilgang til pornografi

I en undersøkelse sier nesten halvparten av ungdom i alderen 13 til 18 år at de har sett porno på nett. Det første møtet med pornografi kan allikevel være mye tidligere. 57 prosent av de som svarte i den nevnte undersøkelsen, forteller at de hadde sett porno på nett for første gang før de var

Først nå skal skolebarn slippe å se porno og vold

Kronikk av Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten. I mange år har skoler over hele Norge delt ut nettbrett til elever helt fra 1. trinn uten å sørge for systemer for å sikre barna mot alvorlig skadelig innhold. Barnevakten har fått henvendelser fra bekymrede og skuffede foreldre som er forundret over at skolene

Kunstig intelligens i skolene bør sikres før bruk

For et år siden, i 2023, var det mulig å lure den kunstige intelligensen ChatGPT til å gi fra seg svar som ikke var barnevennlige. Ved å stille spørsmålet på ulike måter, røpte den for eksempel farlige aktiviteter som barn ikke bør involvere seg i. Barnevakten har tatt nye stikkprøver i starten av 2024 og

Hva er skadelig for barn og unge på nettet?

Medietilsynet har intervjuet elleve 13–15-åringer og deres foreldre om skadelig innhold på nettet. Hensikten var å finne ut hvordan unge selv definerer skadelig innhold på nettet, hva de opplever som mest skadelig, og hva de ønsker å skjermes mot. Noen funn fra intervjuene: Foreldrene vet ikke at det er mye voldsvideoer i sosiale medier. Tenåringene

Elevmaskiner inneholder bilder som er for grove for byråkrater

Johan Aronsson fra Tønsberg gjorde en test med sitt barns elevnettbrett mens det var koblet på skolens eget wifi. Han gjorde noen søk på maskinen og fikk frem bilder og filmer innen vold, våpen og porno. Aronsson syntes han hadde fått for dårlig respons fra skolen og kommunen i slike spørsmål tidligere og sendte derfor

Etterlyser overordnede regler for den digitale skolen 

Her er Barnevaktens fire forslag om digitale skoleløsninger Lag nasjonale overordnede regler for digitale skoleløsninger og apper som brukes i skolen.  Alle rettigheter, plikter, regler, definisjoner og retningslinjer må samles på ett sted, i et forståelig språk for foreldre, lærere og skoleeiere – digitalt og åpent for alle.   Det må bli åpenhetsplikt om dataavtalene som

Er det innafor å gi elevene tilgang til Youtube?

Elevenes digitale rettigheter Norske retningslinjer sier at skolene må sørge for at elevene: Ikke ser skadelig innhold. Ikke utsettes for kommersielt press. Har et vern mot innsamling av personopplysninger. Ikke utsettes for reklame som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. En undersøkelse viser svakheter i den digitale skolen i Norge, i 100

Instagram har foreldreinnstillinger

Meta som eier Instagram, har egne foreldreinnstillinger. Og måten foreldreinnstillingene virker på er at Instagram-kontoen til tenåringen kobles til forelderens Instagram-konto. Da kan man som forelder: Se hvor mye tid barnet bruker på Instagram og eventuelt sette tidsgrenser Se kontoene som barna følger, og hvem som følger barnet ditt Se om barnas konto er satt til privat

Saksøker Tiktok for feil aldersmerking

Når aldersgrenser skal settes i appbutikkene, skjer det ved at utgiverne av appen fyller ut butikkens informasjonsskjema for apper. Der må apputgiveren krysse av for om appen inneholder for eksempel mye eller lite vold. Et dataprogram regner så ut passende aldersgrense basert på alle opplysningene som appselskapet har lagt inn. Foreldre kan sjekke aldersgrensen i

Discord har lansert nye foreldreinnstillinger

Discord er en chatteplattform som retter seg spesielt mot de som spiller dataspill. Her kan man chatte privat en-til-en, i grupper og i store chatterom (servere) med flere millioner brukere. Omtrent 6 av 10 gutter i alderen 12 – 18 år bruker denne appen. Og blant jenter 12 – 14 år, er det 2 av

Discord

ANMELDELSE: Populær app brukes som chattekanal når barn og unge spiller dataspill. I tillegg er Discord et sted der man finner mange chatterom også for andre interesser.

Snapchat, er dette en alderstilpasset seeropplevelse?

Nylig lanserte Snapchat en oppdatering som skulle tilby tenåringer «en mer alderstilpasset seeropplevelse i sine innholdsplattformer». Allikevel fylles stories-delen av appen til en trettenåring med diskutabelt innhold. Etter Barnevaktens henvendelse, lover Snapchat å ta grep.

Flere Fortnite-spill får høyere aldersmerking etter henvendelse fra Barnevakten

Fortnite var en gang i tiden bare ett enkelt spill. Altså forkortelsen for det som egentlig heter Fortnite: Battle Royale. Og dette spillmoduset finnes ennå, men nå må vi skille mellom to konsepter: Fortnite-plattformen er nå blitt et sted der man spiller forskjellige spill. Akkurat på samme måte som Roblox. Et slags Netflix, men for spill. I tillegg har man det

Undersøkelse avslører store svakheter i den digitale grunnskolen

IT-konsulent Christer Veland Aas fra selskapet Climbr står sammen med forfatter og medieviter Maja Lunde bak en undersøkelse som kartlegger den digitale skolen. Undersøkelsen har tittelen «Foreldreundersøkelsen om digitalisering av grunnskolen» og er utarbeidet i samarbeid med «Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen». Undersøkelsen fikk svar fra 372 personer fra hele landet. Dette er i

Oslo-foreldre kan sikre skole-Ipaden ved hjemmebruk

Da skolene i Norge for en del år siden begynte å dele ut nettbrett og andre datamaskiner til elevene, ble det gjerne gjort uten å sikre hva elevene kunne ramle over på nettet av typen krig,  porno, narkotikabruk og lignende. Barnevakten foreslo filter, og etter hvert kom det stortingsvedtak om at elever skal beskyttes. Med

Homepage: Parental Controls for Mobiles, Apps, Consoles, and PCs

Choose language in the box below. Some translations may be flawed or inaccurate. On the site «Kids and Media» we give information and tips for fresh immigrants and language minorities in Norway. Settings include access to websites, spending money, gaming time, and more. While these settings aren’t foolproof, they should be complemented with trust and

Ny undersøkelse fra Bufdir om digital oppvekst

Undersøkelsen «Trygg digital oppvekst» er utført av Sentio Research for Barne-, ungdoms- og- familiedirektoratet (Bufdir) i juni 2023. Formålet er å kartlegge foreldres tanker om barnas tilstedeværelse på internett og hvilke kunnskapsbehov de har. I tillegg ønsker man å kartlegge barnas bruk av og holdninger om sosiale medier og internettbruk. 701 foreldre svarte via spørreundersøkese

Delta i undersøkelse om barnets skolemaskin, personvern og reklame

Det er over 20.000 medlemmer i Facebook-gruppen «Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen» som ble startet av Siri Sjøgren Selmer som er forfatter og mor til barn i barneskolen. Denne gruppen viser at mange foreldre er opptatt av skjermbruken av ulike grunner. – Blant andre engasjerte er IT-konsulent Christer Veland Aas som driver selskapet Climbr,

VSCO: Photo & Video Editor

Appen VSCO: Photo & Video Editor er en plattform for å redigere bilder og video, samt for å dele innhold med andre i brukersamfunnet. I motsetning til sosiale medier-apper som Instagram, Tiktok og Snapchat, er det ingen del av denne appen som inneholder nyheter, kjendisstoff og reklame. Og selv om man kan se innhold fra venner

Slik reduserer du uønskede videoer på barnas mobil

Inne i Tiktok-appen kan man scrolle gjennom en endeløs liste med videoer. Listen tar aldri slutt, og i praksis kan man sitte påkoblet hele døgnet uten at appen går tom for nye videoforslag. Dette kalles algoritmestyrt innhold. Av alle de millionene av videoene som brukere har lastet opp på internett, håndplukker appene innhold som muligens

Er det trygt å la elever på barneskolen benytte kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er fremdeles nytt for mange. Det benyttes i apper som for eksempel kan:  svare på spørsmål om alt mulig gjøre om stemme til tekst lage fantasifulle bilder  gi råd innen helse og alt mulig annet fjerne støy i lydopptak  være en kunstig venn lage koder til nettsider lage sammendrag av tekster Samtalebasert AI 

Startside: Barn og psykisk helse på nett

Selvfølelse og selvbilde Enkle grep som gir barn en bedre selvfølelse. God nok: Slik gir du barna bedre selvfølelse Barnevaktens film om selvfølelse og bilder på nett. Hvordan styrker man barns selvfølelse? God selvfølelse beskytter mot mobbing. Jenter tar makten over egen fremstilling Alle Barnevaktens artikler som inneholder ordet selvfølelse. Ny app lærer barn å

Fjerner nakenbilder av mindreårige fra sosiale medier

Seksualiserte filmer og nakenbilder av barn og unge kan oppstå ved at: tenåringen utforsker sin seksualitet og deler bildet frivillig med en venn. overgripere filmer barnet via skjermen ved hjelp manipulering eller trusler. enkelte ungdommer blir fristet av god betaling. Plutselig er nakenbilder og filmer spredd på internett og det blir en voldsom belastning for

Unge får 237 meldinger hver dag

Den amerikanske organisasjonen Common Sense ligner på Barnevakten som hjelper barn og tenåringer å være trygge på nettet samt finne god underholdning digitalt. Common Sense har gjennomført en undersøkelse blant 203 amerikanske barn i alderen 11-17 år. Man undersøkte barnas telefoner ved hjelp av en app som samlet inn informasjon om bruken over ni døgn.

Har barnet ditt en kunstig venn? For eksempel Replika?

Barnet ditt eller tenåringen din er kanskje allerede vant med å snakke med den kunstige vennen som er inne i Snapchat som har aldersgrense 13 år. Og da kan terskelen være lav for å teste andre kunstige samtalevenner, for eksempel appen Replika har aldersgrense 18 år i vilkårene. Men aldersgrenser er det ganske vanlig at

Foreldrene i irsk by gikk sammen om mobilforbud for barn under 13 år

Det er foreldrerådene på byens skoler som har gått sammen om dette forbudet mot smarttelefoner for barn opp til «secundary school», altså til barna er omkring 13 år og starter på ungdomsskolen. Forbudet gjelder ikke bare på skolen, men også hjemme. Forbudet gjelder smarttelefoner, altså telefoner som har tilgang til internett og apper, ikke gammeldagse