Søkeresultater

Hallo! Episode 7: Nettmobbing

Undervisningsvideo med tilhørende oppgaveark og refleksjonsspørsmål. I Hallo! Episode 7 er temaet nettmobbing. Målgruppen er elever fra 4.-7. trinn.

Undervisningsvideo om nettmobbing

I denne episoden snakker vi om nettmobbing. Lenke til videoen: Hallo! Episode 7: Nettmobbing (video) Lenke til oppgave: Hallo! Episode 7: Nettmobbing (arbeidsark) Artikler om mobbing Seminar: Gode nettvaner og forebygging av mobbing Yolo-appen muliggjør mobbing på Snapchat Nettmobbing – er det egentlig skolens ansvar å rydde opp? Mobbetrening kan motvirke mobbing God selvfølelse beskytter

Gode nettvaner og forebygging av digital mobbing i skolen

Denne Facebook-lenken viser video av konferansen. Barnevakten arrangerte halvdagsseminar for lærere i anledning Safer Internet Day 11. februar 2020. Målet var å gi ansatte i skolen hjelp til å ha god undervisning om digital dømmekraft. Seminaret passet for lærere, rektorer, helsesøstre og politikere. På programmet: Presentasjon av ny forskningsrapport om erfaringer og synspunkter som foreldre

Yolo-appen muliggjør mobbing på Snapchat

Med Yolo kan man motta eller sende anonyme meldinger på Snapchat. Barnevakten anbefaler foreldre å sette seg inn i Yolo, for muligheten for anonyme meldinger øker risikoen for mobbing.

Nettmobbing – er det egentlig skolens ansvar å rydde opp?

Funn fra norske barns medievaner i undersøkelsen EU Kids Online, viser at barn og unge mellom 9 og 17 år i gjennomsnitt bruker internett litt under fire timer hver dag. En fjerdedel av barna i undersøkelsen fortalte om opplevelser av mobbing enten på internett eller utenfor internett. Selv om barnas nettbruk med spill og sosiale

Ny læringsressurs om vold, nettvett, digital mobbing og seksualitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert det nye nettstedet til læringsressursen Jeg vet. Nettstedet kan brukes i barnehager og skoler for å undervise barn og unge om vold og seksuelle overgrep. I tillegg finner man tips og råd som angår nettvett, se lenker lenger ned. Foreldre kan også selv dra nytte av læringsressursen når de

– Mobbetrening kan motvirke mobbing

Vi har spurt førsteamanuensis og medieviter Elisabeth Staksrud om tips, hun har blant annet skrevet boken «Digital mobbing». – Når kalles noe for mobbing? – Mobbing er noe som er repeterende, det er noe som foregår ganske mange ganger over ulike dager i en periode. Også enkeltepisoder kan være dramatiske og alvorlige og noe man

God selvfølelse beskytter mot mobbing

Å ha god selvfølelse er å vite at man har en stor verdi, spesielt for sine nærmeste, sier Fevang. Uavhengig av hva som skjer omkring en, eller hva andre sier, så har man en indre trygghet på egen verdi. – Barn med en høy selvfølelse blir den beste versjonen av seg selv. De er mer

Hvordan kan vi hindre nettmobbing?

Med økt nettbruk øker også de teknologiske og sosiale mulighetene for barn og unge. Samtidig øker også risikoen for blant annet nettmobbing. Det at man sitter bak en skjerm, og dermed ikke ser ansiktsuttrykk og reaksjoner, synes å være medvirkende til at nettmobbing ikke synes så alvorlig som tradisjonell mobbing. Men for ofrene oppleves mobbingen

– Mobbingen skal ikke skje

Av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen På tross av mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet holdt seg høyt. Mobbing er forferdelig for det enkelte barn, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Det setter dype spor. Mobbing skader elevers læring, helse og livskvalitet – også

Skaper folkebevegelse mot mobbing

I 2014 så den politiske ledelsen i Fjell kommune på Sotra at det var nødvendig å gjøre noen grep. Den årlige Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet viste at kommunen hadde utfordringer knyttet til mobbing. Skolesjefen opprettet derfor en arbeidsgruppe som startet et femårig prosjekt med mål om å forebygge og redusere omfanget av mobbing i

Vil ha ny definisjon av mobbing

Ingrid Lund har forsket mye på mobbing i barnehage og skole, og mener at mobbing handler om sosiale prosesser på avveie, noe som kan inkludere interaksjon både i det virkelige liv og på nett. – Det har i lang tid vært fokus på individuelle egenskaper hos de involverte i en mobbesituasjon. Man bruker gjerne formuleringer

Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing

Dersom skolen skal bekjempe digital mobbing, så hjelper det lite å innføre straff som forbud mot bruk av teknologi i skolen, sier Jahnsen. – Å straffe barna ved å ta bort teknologi, er nesten som å ta bort vennene fra dem. Det kan resultere i at de ikke lenger tør å si ifra hvis de

Snakkommobbing – en chattetjeneste for barn om unge

Vi nærmer oss 7000 henvendelser siden oppstart, sier Andres Eidem, leder ved Snakkommobbing.no. I året som har gått var det mest henvendelser etter juleferien. Da var det mange som syntes at var vanskelig å komme tilbake til skolen igjen, og så for seg en lang og vanskelig tid fremover. – Målet vårt er at barn og

Opplevd mobbing eller krenkelser på nett? Kontakt konfliktrådet

Konfliktrådet mottar en del saker vedrørende nettproblematikk, særlig knyttet til krenkelser, mobbing og stygge utsagn på nett. De som melder saker kan være alt fra privatpersoner til barnevern, skole og politi. I praksis kan hvem som helst henvende seg til konfliktrådet for hjelp. – Når man først har kommet så langt at partene har blitt

Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing?

Konklusjonen kommer etter en nasjonal undersøkelse der over tre tusen ungdommer deltok i alderen 15-16 år. Et av funnene er at digital mobbing kan gi større angstsymptomer enn ved tradisjonell mobbing. – Dette med anonymitet kan føre til mer engstelse hos offeret. Barnet vet ikke alltid hvem mobberen er. Ved tradisjonell mobbing har man et

– Å bare stå på sidelinjen bidrar til mobbing

– Mobbing er ikke et en-til-en-fenomen, det er et gruppefenomen. Det er vanskelig å plage noen over tid om man er alene om det. Så lenge noen står på sidelinjen og observerer blir mobbeatferden akseptert, sier Nilsen. Derfor er det viktig å oppfordre barn til å vise motstand mot mobbing, og ikke bare stå passivt

Barneklokke eller mobiltelefon – hvordan holde kontakt med barnet?

Fordelen med å gi barnet en telefon eller telefonklokke er selvsagt at dere kan kontakte hverandre når som helst, for eksempel når barnet er på skoleveien, er ute og leker eller er hjemme alene. Men bør en seksåring ha full tilgang til internett – døgnet rundt? Og bør man vente med sosiale apper til barnet

Politiet har undervisningsmateriell om deling av nakenbilder

Politiet har besøkt ungdomsskoler siden 2019 med informasjon om hva slags bilder det er lov å dele. Undervisningsopplegget «Delbart?» passer for ungdom i alderen 13-16 år og deres foreldre og foresatte. Nå har politiet laget et undervisningsopplegg som lærere kan benytte i mellomtrinnet (5.-7.-trinn). I undervisningsopplegget for mellomtrinnet er det mindre fokus på hva som er

Hva ville du gjort?

Diskusjonskort som et verktøy for å skape et positivt og inkluderende miljø i klassen, og til å forebygge digital mobbing og seksuelle krenkelser på nett. For 5-7. trinn.

USA fikk skjermfilter på skolen 20 år før Norge

Også i Norge har skolene plikt til å beskytte barn mot å se skadelig innhold på skjermene. Det står ikke rett ut i de norske retningslinjene at dette skal løses med et innholdsfilter som for eksempel stenger ute porno, men et filter er den opplagte praktiske løsningen. De norske retningslinjene for skolene kom i 2019.

Gikk du glipp av disse artiklene om nettvett?

Barnevaktens nettsted har over fire millioner sideoppslag hvert år. Bruk søkefunksjonen for å finne det du er ute etter. På nettstedet finnes: 550 artikler om nettvett og barn og unges digitale liv 260 anmeldelser av apper 330 anmeldelser av spill 550 anmeldelser av filmer Er du ute etter anmeldelser av spill, filmer og apper, se

Digitale ferieaktiviteter til barna

Se vår liste over apper, spill, filmer, bøker og oppgaver for barn og unge. Noen av appene er til utendørs aktiviteter. Det aller meste er kun til underholdning, men du finner også "skoleapper" og opplæring i nettvett.

Nederland – best på barnefilm?

FILMTIPS: Visste du at Nederland er en av de ledende filmprodusentene i verden? Av barnefilm altså. Les våre tips til gode nederlandske barnefilmer.

Hvor mye elevdata er det ok å samle inn?

Digitale skoleløsninger for elevene har blitt rullet ut de siste årene. Med koronaen akselererte utviklingen og den digitale kommunikasjonen økte. Det er få nasjonale retningslinjer i Norge når det gjelder hvilke funksjoner lokale skoleløsninger kan ha, mye er opp til den enkelte kommune å bestemme. I USA har man begynt å installere dataprogrammer som overvåker

Foreldre aner ikke at mange tenåringer mottar nakenbilder

Her er tall fra Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2020» blant barn i alderen 13–18 år: 42 prosent har fått tilsendt nakenbilder av andre. 40 prosent av disse fikk bildene fra en ukjent. 46 prosent er blitt spurt om å sende nakenbilde av seg selv. 42 prosent av disse ble spurt av en ukjent. 5

Gode familiefilmer på Viaplay

Merk at Viaplay jevnlig bytter innhold og at vi ikke kan garantere at listen alltid er oppdatert med de siste endringene. Anbefalingene er hentet fra filmene som kan ses som en del av Viaplay månedsabonnement. Viaplay har i tillegg mulighet for å kjøpe og leie en rekke andre filmer gjennom Viaplay Store. For de yngste Kutoppen

5 av 10 foreldre er bekymret for dataspillingen

49 prosent er bekymret over sitt barns dataspilling 51 prosent er ikke interessert i dataspill Dette svarer foreldre i en undersøkelse fra Blå Kors som arbeider både forebyggende og behandlende omkring avhengighet. 14 prosent av foreldrene veldig eller ganske bekymret for barnets spilling, mens 35 prosent er litt bekymret. Dette blir 49 prosent til sammen.

Hallo! – nettvett for elever – videoer og oppgaver

Barnevaktens undervisningsvideoer for barn: Chatting i spill Selvfølelse og bilder på nettet Kildekritikk og falske nyheter Deling av bilder Nettvennskap Youtube Nettmobbing Skjermtid Sikkerhet Gaming / spilling Se filmene nedenfor. For lærere som bruker Itslearning: Alle filmene og oppgavene er tilgjengelig i biblioteket der. Hallo!-videoene finner du også i skoleportalen vår, der har vi samlet

Undervisningsvideo om selvfølelse og reklame

Nå er episode nummer to av serien «Hallo!» tilgjengelig. Innholdet passer fint fra 5. trinn og oppover. Denne gangen handler det om at reklamebilder på nettet manipuleres slik at modellene ser for eksempel slankere ut og har fyldigere hår. Dette gjelder også hva vi deler som privatpersoner og kan føre til at barn og unge

Whereby – videomøter på nett

Whereby er en gratis, norskutviklet kommunikasjonstjeneste med muligheter for deling av video, tekst, tale og skjerm. Konseptet består av at en person oppretter chatterom og deler en lenke som inviterte deltakere kan bruke for å bli med. De man inviterer behøver hverken å laste ned program/app til PC eller mobiltelefon. Derfor er tjenesten ganske rask å få

Alltid beredt til å rådgi elever og foreldre i mobbesaker

Noen mobbesaker blir løst mellom hjem og skole, men ikke alltid. Da kan det være fint å hente inn en nøytral, uavhengig part som støtte. Det kan hende at mobbingen fortsetter til tross for at skolen er kontaktet, at foreldre er usikre på egne rettigheter, eller at man rett og slett bare trenger noen å

Snapchat

ANMELDELSE: Snapchat gjør det enkelt å kommunisere med venner og i grupper med bilder, tekst og video som «fordufter» etter visning. Les om gode råd og nyttige innstillinger i appen.

Google Hangouts

ANMELDELSE: Med Google Hangouts er det mulig å sende meldinger, delta i videochat og lage grupper for å holde kontakt med venner og kjente på nett.

Zoom/ZOOM Cloud Meetings

ANMELDELSE: I Zoom kan opptil hundre personer delta i videochat, skjermdeling og tekstbasert chat. Kan brukes både på PC og mobil/nettbrett.

Liste over sosiale medier og chatteapper

Velge sosial app til barn 1) UTVELGELSE: Se liste med sosiale apper nedenfor. Du må selv avgjøre om barnet er modent nok til den enkelte app. Det er viktig at barnet får holde mye digital kontakt med vennene nå i koronatiden, det er derfor et poeng å ha samme app som det klassekameratene har. 2)

Liste med digitale aktiviteter for barn

APPER OG SPILL Lærerike apper og spill (2020) Sosiale onlinespill (2020) Snille dataspill for barn og hele familien (2019) Alle spillanmeldelser (velg alder i filteret) Alle appanmeldelser (velg alder i filteret) Spill som kommer i 2020 (fint samtaleemne) Spill som fikk god omtale av Barnevakten i 2019 Appene som gjør det gøy å være ute

Barn tulleringte med app og delte ulovlig samtaleopptak på nett

En skole som ønsker å være anonym, tok kontakt med Barnevakten og fortalte om en elevgruppe som hadde brukt appen Jokesphone. Noen av elevene hadde brukt appen for å tulleringe, de delte så opptaket fra samtalen på sosiale medier. Skoleledelsen klarte ikke å spore opp hvem som opprinnelig hadde tulleringt. Og de som var i

«Skjermet barndom?»

NLA Høgskolen er faglig ansvarlig for gjennomføringen av forskningsprosjektet og rapporten. Dette ble gjort på oppdrag for Barnevakten som er en fri stiftelse som informerer og gir råd om barns mediebruk. Barnevakten ønsket i forbindelse med fagfornyelsen i skolen mer informasjon om barns skjermbruk og betalte NLA Høgskolen for å frembringe fakta om dette. Rapporten

Hvordan sette grenser for barnas spilling?

Hverdagen er hektisk og mye skal følges opp på vegne av barna. Skole, lekser, fotballtrening og attpå det – spillingen. Dette er en verden som tidvis er vanskelig å forstå når nye trender slår til raskere enn vi voksne klarer å henge med på. Allikevel er arenaen langt fra ubetydelig for barn. Så mange som

Snapchat og hva foreldrene ikke vet

Noen stikkord om Snapchat: Chat med tekst, video eller stemme Fotofilter med morsomme effekter Spill Sladderpresse Influensere All verdens filmklipp, også fyll og stripping Leksehjelp Helsesista Kart som viser venner og hendelser «Hva? Har mitt barn sett stripping i denne appen?» Ja, det er faktisk mulig, men det betyr ikke nødvendigvis at du straks bør

YouTube

ANMELDELSE: Youtube er en videotjeneste som gir tilgang til et hav av innhold, men er preget av mye reklame samt videoer som ikke egner seg for barn.

Bli med på «Safer Internet Day 2020»

Safer Internet Day arrangeres i svært mange land hvert år. Hensikten er å spre informasjon om hvordan gjøre nettet tryggere og bedre for barn og unge. I Norge markeres dagen med seminarer her: Oslo: Medietilsynet – «Sol- og skyggesider på nett». Bergen: Barnevakten – «Gode nettvaner og forebygging av digital mobbing i skolen». Tromsø: Datatilsynet

Bør man nekte barn sosiale medier før de er 13 år?

Man må fortsatt ha en dialog med barna om sosiale medier og digital dømmekraft selv om man sier nei til sosiale medier. Hvor strenge bør foreldrene være når foreldre håndhever aldersgrensen på sosiale medier så forskjellig? – Man må først bli klar over hvorfor det er 13-årsgrense på sosiale medier. En vanlig misforståelse er at

Den gode samtalen – uten telefon og nettbrett

Nettvett handler også om å dekke grunnleggende behov Med grunnleggende behov dekket, slik som søvn, sunn mat, familietilhørighet og så videre, stiller barnet sterkere overfor alt som kan foregå i digitale kanaler. Med for eksempel god selvfølelse gir man ikke så lett etter for press eller erting. Og når man har god familietilhørighet, tåler man