Søkeresultater

Gode nettvaner og forebygging av digital mobbing i skolen

Denne Facebook-lenken viser video av konferansen. Barnevakten arrangerte halvdagsseminar for lærere i anledning Safer Internet Day 11. februar 2020. Målet var å gi ansatte i skolen hjelp til å ha god undervisning om digital dømmekraft. Seminaret passet for lærere, rektorer, helsesøstre og politikere. På programmet: Presentasjon av ny forskningsrapport om erfaringer og synspunkter som foreldre

Yolo-appen muliggjør mobbing på Snapchat

Med Yolo kan man motta eller sende anonyme meldinger på Snapchat. Barnevakten anbefaler foreldre å sette seg inn i Yolo, for muligheten for anonyme meldinger øker risikoen for mobbing.

Nettmobbing – er det egentlig skolens ansvar å rydde opp?

Funn fra norske barns medievaner i undersøkelsen EU Kids Online, viser at barn og unge mellom 9 og 17 år i gjennomsnitt bruker internett litt under fire timer hver dag. En fjerdedel av barna i undersøkelsen fortalte om opplevelser av mobbing enten på internett eller utenfor internett. Selv om barnas nettbruk med spill og sosiale

Ny læringsressurs om vold, nettvett, digital mobbing og seksualitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert det nye nettstedet til læringsressursen Jeg vet. Nettstedet kan brukes i barnehager og skoler for å undervise barn og unge om vold og seksuelle overgrep. I tillegg finner man tips og råd som angår nettvett, se lenker lenger ned. Foreldre kan også selv dra nytte av læringsressursen når de

– Mobbetrening kan motvirke mobbing

Vi har spurt førsteamanuensis og medieviter Elisabeth Staksrud om tips, hun har blant annet skrevet boken «Digital mobbing». – Når kalles noe for mobbing? – Mobbing er noe som er repeterende, det er noe som foregår ganske mange ganger over ulike dager i en periode. Også enkeltepisoder kan være dramatiske og alvorlige og noe man

God selvfølelse beskytter mot mobbing

Å ha god selvfølelse er å vite at man har en stor verdi, spesielt for sine nærmeste, sier Fevang. Uavhengig av hva som skjer omkring en, eller hva andre sier, så har man en indre trygghet på egen verdi. – Barn med en høy selvfølelse blir den beste versjonen av seg selv. De er mer

Hvordan kan vi hindre nettmobbing?

Med økt nettbruk øker også de teknologiske og sosiale mulighetene for barn og unge. Samtidig øker også risikoen for blant annet nettmobbing. Det at man sitter bak en skjerm, og dermed ikke ser ansiktsuttrykk og reaksjoner, synes å være medvirkende til at nettmobbing ikke synes så alvorlig som tradisjonell mobbing. Men for ofrene oppleves mobbingen

– Mobbingen skal ikke skje

Av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen På tross av mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet holdt seg høyt. Mobbing er forferdelig for det enkelte barn, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Det setter dype spor. Mobbing skader elevers læring, helse og livskvalitet – også

Skaper folkebevegelse mot mobbing

I 2014 så den politiske ledelsen i Fjell kommune på Sotra at det var nødvendig å gjøre noen grep. Den årlige Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet viste at kommunen hadde utfordringer knyttet til mobbing. Skolesjefen opprettet derfor en arbeidsgruppe som startet et femårig prosjekt med mål om å forebygge og redusere omfanget av mobbing i

Vil ha ny definisjon av mobbing

Ingrid Lund har forsket mye på mobbing i barnehage og skole, og mener at mobbing handler om sosiale prosesser på avveie, noe som kan inkludere interaksjon både i det virkelige liv og på nett. – Det har i lang tid vært fokus på individuelle egenskaper hos de involverte i en mobbesituasjon. Man bruker gjerne formuleringer

Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing

Dersom skolen skal bekjempe digital mobbing, så hjelper det lite å innføre straff som forbud mot bruk av teknologi i skolen, sier Jahnsen. – Å straffe barna ved å ta bort teknologi, er nesten som å ta bort vennene fra dem. Det kan resultere i at de ikke lenger tør å si ifra hvis de

Snakkommobbing – en chattetjeneste for barn om unge

Vi nærmer oss 7000 henvendelser siden oppstart, sier Andres Eidem, leder ved Snakkommobbing.no. I året som har gått var det mest henvendelser etter juleferien. Da var det mange som syntes at var vanskelig å komme tilbake til skolen igjen, og så for seg en lang og vanskelig tid fremover. – Målet vårt er at barn og

Opplevd mobbing eller krenkelser på nett? Kontakt konfliktrådet

Konfliktrådet mottar en del saker vedrørende nettproblematikk, særlig knyttet til krenkelser, mobbing og stygge utsagn på nett. De som melder saker kan være alt fra privatpersoner til barnevern, skole og politi. I praksis kan hvem som helst henvende seg til konfliktrådet for hjelp. – Når man først har kommet så langt at partene har blitt

Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing?

Konklusjonen kommer etter en nasjonal undersøkelse der over tre tusen ungdommer deltok i alderen 15-16 år. Et av funnene er at digital mobbing kan gi større angstsymptomer enn ved tradisjonell mobbing. – Dette med anonymitet kan føre til mer engstelse hos offeret. Barnet vet ikke alltid hvem mobberen er. Ved tradisjonell mobbing har man et

– Å bare stå på sidelinjen bidrar til mobbing

– Mobbing er ikke et en-til-en-fenomen, det er et gruppefenomen. Det er vanskelig å plage noen over tid om man er alene om det. Så lenge noen står på sidelinjen og observerer blir mobbeatferden akseptert, sier Nilsen. Derfor er det viktig å oppfordre barn til å vise motstand mot mobbing, og ikke bare stå passivt

Whereby – videomøter på nett

Whereby er en gratis, norskutviklet kommunikasjonstjeneste med muligheter for deling av video, tekst, tale og skjerm. Konseptet består av at en person oppretter chatterom og deler en lenke som inviterte deltakere kan bruke for å bli med. De man inviterer behøver hverken å laste ned program/app til PC eller mobiltelefon. Derfor er tjenesten ganske rask å få

Alltid beredt til å rådgi elever og foreldre i mobbesaker

Noen mobbesaker blir løst mellom hjem og skole, men ikke alltid. Da kan det være fint å hente inn en nøytral, uavhengig part som støtte. Det kan hende at mobbingen fortsetter til tross for at skolen er kontaktet, at foreldre er usikre på egne rettigheter, eller at man rett og slett bare trenger noen å

Snapchat

ANMELDELSE: Snapchat gjør det enkelt å kommunisere med venner og i grupper med bilder, tekst og video som «fordufter» etter visning. Les om gode råd og nyttige innstillinger i appen.

Google Hangouts

ANMELDELSE: Med Google Hangouts er det mulig å sende meldinger, delta i videochat og lage grupper for å holde kontakt med venner og kjente på nett.

Zoom/ZOOM Cloud Meetings

ANMELDELSE: I Zoom kan opptil hundre personer delta i videochat, skjermdeling og tekstbasert chat. Kan brukes både på PC og mobil/nettbrett.

Liste over sosiale medier og chatteapper

Velge sosial app til barn 1) UTVELGELSE: Se liste med sosiale apper nedenfor. Du må selv avgjøre om barnet er modent nok til den enkelte app. Det er viktig at barnet får holde mye digital kontakt med vennene nå i koronatiden, det er derfor et poeng å ha samme app som det klassekameratene har. 2)

Koronatips fra Barnevakten

APPER OG SPILL Lærerike apper og spill (2020) Sosiale onlinespill (2020) Snille dataspill for barn og hele familien (2019) Alle spillanmeldelser (velg alder i filteret) Alle appanmeldelser (velg alder i filteret) Spill som kommer i 2020 (fint samtaleemne) Spill som fikk god omtale av Barnevakten i 2019 Appene som gjør det gøy å være ute

Barn tulleringte med app og delte ulovlig samtaleopptak på nett

En skole som ønsker å være anonym, tok kontakt med Barnevakten og fortalte om en elevgruppe som hadde brukt appen Jokesphone. Noen av elevene hadde brukt appen for å tulleringe, de delte så opptaket fra samtalen på sosiale medier. Skoleledelsen klarte ikke å spore opp hvem som opprinnelig hadde tulleringt. Og de som var i

«Skjermet barndom?»

NLA Høgskolen er faglig ansvarlig for gjennomføringen av forskningsprosjektet og rapporten. Dette ble gjort på oppdrag for Barnevakten som er en fri stiftelse som informerer og gir råd om barns mediebruk. Barnevakten ønsket i forbindelse med fagfornyelsen i skolen mer informasjon om barns skjermbruk og betalte NLA Høgskolen for å frembringe fakta om dette. Rapporten

Hvordan sette grenser for barnas spilling?

Hverdagen er hektisk og mye skal følges opp på vegne av barna. Skole, lekser, fotballtrening og attpå det – spillingen. Dette er en verden som tidvis er vanskelig å forstå når nye trender slår til raskere enn vi voksne klarer å henge med på. Allikevel er arenaen langt fra ubetydelig for barn. Så mange som

Snapchat og hva foreldrene ikke vet

Noen stikkord om Snapchat: Chat med tekst, video eller stemme Fotofilter med morsomme effekter Spill Sladderpresse Influensere All verdens filmklipp, også fyll og stripping Leksehjelp Helsesista Kart som viser venner og hendelser «Hva? Har mitt barn sett stripping i denne appen?» Ja, det er faktisk mulig, men det betyr ikke nødvendigvis at du straks bør

YouTube

ANMELDELSE: Youtube er en videotjeneste som gir tilgang til et hav av innhold, men er preget av mye reklame samt videoer som ikke egner seg for barn.

Bli med på «Safer Internet Day 2020»

Safer Internet Day arrangeres i svært mange land hvert år. Hensikten er å spre informasjon om hvordan gjøre nettet tryggere og bedre for barn og unge. I Norge markeres dagen med seminarer her: Oslo: Medietilsynet – «Sol- og skyggesider på nett». Bergen: Barnevakten – «Gode nettvaner og forebygging av digital mobbing i skolen». Tromsø: Datatilsynet

Bør man nekte barn sosiale medier før de er 13 år?

Man må fortsatt ha en dialog med barna om sosiale medier og digital dømmekraft selv om man sier nei til sosiale medier. Hvor strenge bør foreldrene være når foreldre håndhever aldersgrensen på sosiale medier så forskjellig? – Man må først bli klar over hvorfor det er 13-årsgrense på sosiale medier. En vanlig misforståelse er at

Den gode samtalen – uten telefon og nettbrett

Nettvett handler også om å dekke grunnleggende behov Med grunnleggende behov dekket, slik som søvn, sunn mat, familietilhørighet og så videre, stiller barnet sterkere overfor alt som kan foregå i digitale kanaler. Med for eksempel god selvfølelse gir man ikke så lett etter for press eller erting. Og når man har god familietilhørighet, tåler man

Hva er egentlig greia med Fortnite?

Barn og unge får rett og slett ikke nok av det populære skytespillet. Hvorfor har Fortnite tatt av så til de grader? Vi stilte spørsmålet til tre syvendeklassinger og spillforsker Rune Mentzoni.

Dataspill gir glede og læring i klasserommet

Barn og unge elsker spill. Hvorfor ikke bruke dette som utgangspunkt for undervisning? Det er enklere å komme igang enn du tror. Les våre tips og råd som du kan bruke allerede nå.

Ekle filmer og spill i feil innpakning

På nettet finner man mye positivt, men dessverre finner man også ulv i fåreklær, det er gjerne innslag som skjermfiltre ikke makter å fange opp.

Vet du hvem barnet ditt chatter med i skoleløsningen?

Norske kommuner kjøper inn stadig mer brukervennlige elevintranett for barneskoler og ungdomsskoler. Det gir mange positive muligheter for elevene som kan ha struktur og oversikt over skoleoppgaver via nettet. Elevene kan samkjøre med hverandre, jobbe i grupper og så videre. Men med på lasset følger også økt risiko for alt galt som kan skje i

Nå kommer nettravnene

Det var i mai i år at statsminister Erna Solberg holdt tale ved åpningen av aksjonen «Rusken på Nett» i Oslo – en aksjon i regi av organisasjonen «No Hate» med formål om å rydde opp i kommentarfelt på nett. Selv om internett ofte er en sosial og hyggelig arena som barn og unge tilbringer

Er det 13-årsgrense for digitale skoleløsninger?

Microsoft Teams har omfattende chatmuligheter De siste årene har de digitale skoleløsningene for elevene blitt mer brukervennlige, man har også fått flere digitale kontorverktøy som kan benyttes i skolearbeidet. Det er i første rekke skoleeier, altså kommunen, som kjøper inn slike skoleløsninger, så kan den enkelte skole gjøre tilpasninger. Som regel kan elevene logge seg

Signal Private Messenger – chatteapp

ANMELDELSE: Ring, chat og send meldinger uten at noen andre kan få innsyn. Signal krypterer (hemmeligholder) all kommunikasjon mellom deg og din mottaker.

Google Duo

Det finnes et hav av apper for kommunikasjon på nett, og alle med et spekter av funksjoner og muligheter. Appen Duo er utviklet av giganten Google, og tilbyr enkel videochat på tvers av enheter. Det betyr at barn og unge som har mobiltelefoner fra Google, kan holde kontakt med venner som har mobiltelefoner fra Apple.

Barnas digitale hverdag de neste årene

Barnevakten på studietur i Silicon Valley Skolene i Norge har de siste årene innført digitale enheter til mange av elevene. Undervisningløsninger og dataprogrammer leveres av blant annet Google, Microsoft og Apple. Det skjer samtidig med at skole-Norge innfører nye læreplaner som skal tilpasses en ny digital tidsalder: Det skal bli mer dybdelæring og mer fokus

La nå barna få lov til å spille skytespill, da vel!

Som forelder kan det hende at du er redd for at barnet ditt ikke blir en del av vennegjengen dersom du sier nei til voldelige dataspill. Eksempelvis Fortnite (12 år), Apex Legends (16 år), Call of Duty (18 år) og PlayerUnknown’s Battlegrounds er blitt populære i dag på tvers av aldersgrupper. Vi ønsker jo at barna våre skal være

Hvordan beskytte barn og unge mot kroppspress i sosiale medier? Se video her.

Hvordan utsettes norske barn og unge for digital markedsføring? I hvilken grad blir barn og unge utsatt for kroppspress i sosiale medier? Er det lov å sende barn reklame for skjønnhetskirurgi? Dette er eksempler på temaer som blir behandlet i videoen nedenfor. Arendalsuka er et arrangement med mange viktige foredrag og samtaler om samfunnsaktuelle temaer.

Barnevaktens 10 tips ved nytt skoleår

1) Ta hensyn til skjermtid og søvn Nettvett starter med primærbehov som søvn, mat og kjærlighet. Med for eksempel nok søvn er det mindre risiko for at man er irritabel og skriver noe man angrer på etterpå. Når barn har med seg nettbrettet eller telefonen på sengen, kan det bli mange avbrudd i løpet av

Barnevakten anbefaler dataavtale mellom hjem og skole

Foreldre må som regel signere en låneavtale for datamaskinen som barnet benytter. Avtalen handler mest om at eleven må huske å lade maskinen hver kveld hjemme og foreldrene må erstatte maskinen hvis den går i stykker ved uvettig bruk. Skolen kommer sjelden med løfter til foreldre eller barn av typen «Vi deler ikke brukerdata med

Destruktive barnefilmer spres på Youtube

Først litt om selve appen: I Gacha Life kan man utstyre ulike figurer med klær, våpen og frisyrer, man kan også bestemme kroppsstilling og ansiktsuttrykk. Deretter kan man plassere figurene i ulike lokasjoner. Appen har fått høy karakter av brukerne, 4,7 poeng av 5 mulige, både i App Store og i Google Play, selv om