Søkeresultater

Yolo-appen muliggjør mobbing på Snapchat

Med Yolo kan man motta eller sende anonyme meldinger på Snapchat. Barnevakten anbefaler foreldre å sette seg inn i Yolo, for muligheten for anonyme meldinger øker risikoen for mobbing.

Nettmobbing – er det egentlig skolens ansvar å rydde opp?

Funn fra norske barns medievaner i undersøkelsen EU Kids Online, viser at barn og unge mellom 9 og 17 år i gjennomsnitt bruker internett litt under fire timer hver dag. En fjerdedel av barna i undersøkelsen fortalte om opplevelser av mobbing enten på internett eller utenfor internett. Selv om barnas nettbruk med spill og sosiale

Ny læringsressurs om vold, nettvett, digital mobbing og seksualitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert det nye nettstedet til læringsressursen Jeg vet. Nettstedet kan brukes i barnehager og skoler for å undervise barn og unge om vold og seksuelle overgrep. I tillegg finner man tips og råd som angår nettvett, se lenker lenger ned. Foreldre kan også selv dra nytte av læringsressursen når de

– Mobbetrening kan motvirke mobbing

Vi har spurt førsteamanuensis og medieviter Elisabeth Staksrud om tips, hun har blant annet skrevet boken «Digital mobbing». – Når kalles noe for mobbing? – Mobbing er noe som er repeterende, det er noe som foregår ganske mange ganger over ulike dager i en periode. Også enkeltepisoder kan være dramatiske og alvorlige og noe man

God selvfølelse beskytter mot mobbing

Å ha god selvfølelse er å vite at man har en stor verdi, spesielt for sine nærmeste, sier Fevang. Uavhengig av hva som skjer omkring en, eller hva andre sier, så har man en indre trygghet på egen verdi. – Barn med en høy selvfølelse blir den beste versjonen av seg selv. De er mer

Hvordan kan vi hindre nettmobbing?

Med økt nettbruk øker også de teknologiske og sosiale mulighetene for barn og unge. Samtidig øker også risikoen for blant annet nettmobbing. Det at man sitter bak en skjerm, og dermed ikke ser ansiktsuttrykk og reaksjoner, synes å være medvirkende til at nettmobbing ikke synes så alvorlig som tradisjonell mobbing. Men for ofrene oppleves mobbingen

– Mobbingen skal ikke skje

Av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen På tross av mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet holdt seg høyt. Mobbing er forferdelig for det enkelte barn, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Det setter dype spor. Mobbing skader elevers læring, helse og livskvalitet – også

Skaper folkebevegelse mot mobbing

I 2014 så den politiske ledelsen i Fjell kommune på Sotra at det var nødvendig å gjøre noen grep. Den årlige Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet viste at kommunen hadde utfordringer knyttet til mobbing. Skolesjefen opprettet derfor en arbeidsgruppe som startet et femårig prosjekt med mål om å forebygge og redusere omfanget av mobbing i

Vil ha ny definisjon av mobbing

Ingrid Lund har forsket mye på mobbing i barnehage og skole, og mener at mobbing handler om sosiale prosesser på avveie, noe som kan inkludere interaksjon både i det virkelige liv og på nett. – Det har i lang tid vært fokus på individuelle egenskaper hos de involverte i en mobbesituasjon. Man bruker gjerne formuleringer

Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing

Dersom skolen skal bekjempe digital mobbing, så hjelper det lite å innføre straff som forbud mot bruk av teknologi i skolen, sier Jahnsen. – Å straffe barna ved å ta bort teknologi, er nesten som å ta bort vennene fra dem. Det kan resultere i at de ikke lenger tør å si ifra hvis de

Snakkommobbing – en chattetjeneste for barn om unge

Vi nærmer oss 7000 henvendelser siden oppstart, sier Andres Eidem, leder ved Snakkommobbing.no. I året som har gått var det mest henvendelser etter juleferien. Da var det mange som syntes at var vanskelig å komme tilbake til skolen igjen, og så for seg en lang og vanskelig tid fremover. – Målet vårt er at barn og

Opplevd mobbing eller krenkelser på nett? Kontakt konfliktrådet

Konfliktrådet mottar en del saker vedrørende nettproblematikk, særlig knyttet til krenkelser, mobbing og stygge utsagn på nett. De som melder saker kan være alt fra privatpersoner til barnevern, skole og politi. I praksis kan hvem som helst henvende seg til konfliktrådet for hjelp. – Når man først har kommet så langt at partene har blitt

Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing?

Konklusjonen kommer etter en nasjonal undersøkelse der over tre tusen ungdommer deltok i alderen 15-16 år. Et av funnene er at digital mobbing kan gi større angstsymptomer enn ved tradisjonell mobbing. – Dette med anonymitet kan føre til mer engstelse hos offeret. Barnet vet ikke alltid hvem mobberen er. Ved tradisjonell mobbing har man et

– Å bare stå på sidelinjen bidrar til mobbing

– Mobbing er ikke et en-til-en-fenomen, det er et gruppefenomen. Det er vanskelig å plage noen over tid om man er alene om det. Så lenge noen står på sidelinjen og observerer blir mobbeatferden akseptert, sier Nilsen. Derfor er det viktig å oppfordre barn til å vise motstand mot mobbing, og ikke bare stå passivt

YouTube

Youtube er enormt, og stedet som mange intuitivt går til for å finne musikk, spillvideoer, underholdning, kjendisnytt og lærerike filmer. Man kan benytte Youtube via app eller nettsted. Tjenesten kan skryte på seg at over 2 milliarder brukere logger på hver måned. Nesten 1.9 millioner norske brukere har profil på nettsiden, og Barn og Medier-undersøkelsen viser

Bli med på «Safer Internet Day 2020»

Safer Internet Day arrangeres i svært mange land hvert år. Hensikten er å spre informasjon om hvordan gjøre nettet tryggere og bedre for barn og unge. I Norge markeres dagen med seminarer her: Oslo: Medietilsynet – «Sol- og skyggesider på nett». Bergen: Barnevakten – «Gode nettvaner og forebygging av digital mobbing i skolen». Tromsø: Datatilsynet

Bør man nekte barn sosiale medier før de er 13 år?

Man må fortsatt ha en dialog med barna om sosiale medier og digital dømmekraft selv om man sier nei til sosiale medier Hvor strenge bør foreldrene være når foreldre håndhever aldersgrensen på sosiale medier så forskjellig? – Man må først bli klar over hvorfor det er 13-årsgrense på sosiale medier. En vanlig misforståelse er at

Den gode samtalen – uten telefon og nettbrett

Nettvett handler også om å dekke grunnleggende behov Med grunnleggende behov dekket, slik som søvn, sunn mat, familietilhørighet og så videre, stiller barnet sterkere overfor alt som kan foregå i digitale kanaler. Med for eksempel god selvfølelse gir man ikke så lett etter for press eller erting. Og når man har god familietilhørighet, tåler man

Hva er egentlig greia med Fortnite?

Barn og unge får rett og slett ikke nok av det populære skytespillet. Hvorfor har Fortnite tatt av så til de grader? Vi stilte spørsmålet til tre syvendeklassinger og spillforsker Rune Mentzoni.

Dataspill gir glede og læring i klasserommet

Barn og unge elsker spill. Hvorfor ikke bruke dette som utgangspunkt for undervisning? Det er enklere å komme igang enn du tror. Les våre tips og råd som du kan bruke allerede nå.

Ekle filmer og spill i feil innpakning

På nettet finner man mye positivt, men dessverre finner man også ulv i fåreklær, det er gjerne innslag som skjermfiltre ikke makter å fange opp.

Vet du hvem barnet ditt chatter med i skoleløsningen?

Norske kommuner kjøper inn stadig mer brukervennlige elevintranett for barneskoler og ungdomsskoler. Det gir mange positive muligheter for elevene som kan ha struktur og oversikt over skoleoppgaver via nettet. Elevene kan samkjøre med hverandre, jobbe i grupper og så videre. Men med på lasset følger også økt risiko for alt galt som kan skje i

Nå kommer nettravnene

Det var i mai i år at statsminister Erna Solberg holdt tale ved åpningen av aksjonen «Rusken på Nett» i Oslo – en aksjon i regi av organisasjonen «No Hate» med formål om å rydde opp i kommentarfelt på nett. Selv om internett ofte er en sosial og hyggelig arena som barn og unge tilbringer

Er det 13-årsgrense for digitale skoleløsninger?

Microsoft Teams har omfattende chatmuligheter De siste årene har de digitale skoleløsningene for elevene blitt mer brukervennlige, man har også fått flere digitale kontorverktøy som kan benyttes i skolearbeidet. Det er i første rekke skoleeier, altså kommunen, som kjøper inn slike skoleløsninger, så kan den enkelte skole gjøre tilpasninger. Som regel kan elevene logge seg

Signal Private Messenger – chatteapp

ANMELDELSE: Ring, chat og send meldinger uten at noen andre kan få innsyn. Signal krypterer (hemmeligholder) all kommunikasjon mellom deg og din mottaker.

Google Duo

Det finnes et hav av apper for kommunikasjon på nett, og alle med et spekter av funksjoner og muligheter. Appen Duo er utviklet av giganten Google, og tilbyr enkel videochat på tvers av enheter. Det betyr at barn og unge som har mobiltelefoner fra Google, kan holde kontakt med venner som har mobiltelefoner fra Apple.

Barnas digitale hverdag de neste årene

Barnevakten på studietur i Silicon Valley Skolene i Norge har de siste årene innført digitale enheter til mange av elevene. Undervisningløsninger og dataprogrammer leveres av blant annet Google, Microsoft og Apple. Det skjer samtidig med at skole-Norge innfører nye læreplaner som skal tilpasses en ny digital tidsalder: Det skal bli mer dybdelæring og mer fokus

La nå barna få lov til å spille skytespill, da vel!

Som forelder kan det hende at du er redd for at barnet ditt ikke blir en del av vennegjengen dersom du sier nei til voldelige dataspill. Eksempelvis Fortnite (12 år), Apex Legends (16 år), Call of Duty (18 år) og PlayerUnknown’s Battlegrounds er blitt populære i dag på tvers av aldersgrupper. Vi ønsker jo at barna våre skal være

Hvordan beskytte barn og unge mot kroppspress i sosiale medier? Se video her.

Hvordan utsettes norske barn og unge for digital markedsføring? I hvilken grad blir barn og unge utsatt for kroppspress i sosiale medier? Er det lov å sende barn reklame for skjønnhetskirurgi? Dette er eksempler på temaer som blir behandlet i videoen nedenfor. Arendalsuka er et arrangement med mange viktige foredrag og samtaler om samfunnsaktuelle temaer.

Barnevaktens 10 tips ved nytt skoleår

1) Ta hensyn til skjermtid og søvn Nettvett starter med primærbehov som søvn, mat og kjærlighet. Med for eksempel nok søvn er det mindre risiko for at man er irritabel og skriver noe man angrer på etterpå. Når barn har med seg nettbrettet eller telefonen på sengen, kan det bli mange avbrudd i løpet av

Barnevakten anbefaler dataavtale mellom hjem og skole

Foreldre må som regel signere en låneavtale for datamaskinen som barnet benytter. Avtalen handler mest om at eleven må huske å lade maskinen hver kveld hjemme og foreldrene må erstatte maskinen hvis den går i stykker ved uvettig bruk. Skolen kommer sjelden med løfter til foreldre eller barn av typen «Vi deler ikke brukerdata med

Destruktive barnefilmer spres på Youtube

Først litt om selve appen: I Gacha Life kan man utstyre ulike figurer med klær, våpen og frisyrer, man kan også bestemme kroppsstilling og ansiktsuttrykk. Deretter kan man plassere figurene i ulike lokasjoner. Appen har fått høy karakter av brukerne, 4,7 poeng av 5 mulige, både i App Store og i Google Play, selv om

Houseparty – app med videochat

Houseparty er en app som er i samme selskap som Skype, men med et mye mer moderne brukersnitt og fokus på rask oppkobling for videochat med venner. Kort fortalt er målet med Houseparty at videochat med en eller flere i vennegjengen skal være et raskt tastetrykk unna. Appen har også fokus på at flere skal

Rutete Ninja

FILMANMELDELSE: Dansk animasjonsfilm med superdrøy og grov humor, men også et overraskende godt budskap. Aldersgrensen er tolv år på grunn av svært mye innhold som kan virke forstyrrende på barn.

F3 er en app med anonyme meldinger

Send og motta meldinger anonymt Det finnes flere mobil-apper som fungerer som anonymiserte meldingstjenester. Tellonym, tidligere Sarahah, og nå F3, føyer seg inn i rekken av disse. F3 beskriver seg selv som å være det «det mest ærlige stedet på internett». Her skal man kunne oppdage hvilke tanker venner har om deg, samt kunne stille

Google Play og App Store har etiske regler for hva de tilbyr i nettbutikken

De mest kjente nettbutikkene for apper og spill viser ikke bare anbefalte aldersgrenser for hvert produkt, men har også interne regler for hva som legges i deres netthyller. Ikke alle apper slipper til i App Store Apple setter krav til utviklere før appen blir godkjent for salg i deres nettbutikk. Her er noen av kravene:

Knut har holdt 1000 Barnevakten-foredrag

Barnevaktens medarbeidere er spredd over hele landet og det er alltid hyggelig å få noe tid sammen med kollegaer fra andre landsdeler. På en kafe på Østlandet ble det anledning til en matbit for daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik, markedsleder Sveinung Nesheim og foredragsholder Knut Rinden. På bildet er Leif Gunnar til venstre og

Dumbo

FILMANMELDELSE: Den sjarmerende elefanten Dumbo er tilbake i en vellaget og spennende film med interessant tematikk, men det blir ikke helt toppkarakter.

Barn og unge snakker helst med venner etter negative nettopplevelser

Mobbing, stygge kommentarer, ryktespredning og nakenbilder – internett kan til tider være en ganske så tøff arena for barn og unge. Så mange som 96 prosent av barn mellom ni og 17 år har egen mobiltelefon med nett-tilgang. Gjennomsnittlig bruker barn og unge internett rett under fire timer hver dag. Åtte av ti barn har

Har du barn som chatter med andre i spill?

En betydelig andel av barnas spilling foregår i dag på nett. Enten det er fotballspillet FIFA, skytespillet Fortnite eller varianter av Roblox og Minecraft, så har de fleste spill muligheter for å konkurrere mot eller samarbeide med andre på nett. På samme måte som med bruk av sosiale medier, så har man også kontaktlister og vennegrupper

Enkle grep som gir barn en bedre selvfølelse

Mange barn i dag tilbringer mye av tiden sin på internett og sosiale medier. Selv om det kan by på vennskap, underholdning og spillopplevelser med bekjente, så kan det også være en arena som er utfordrende for utviklingen av barns selvfølelse, mener Anne Kirkerød Stafne, kursleder i Barnas Plattform. Barn og ungdom med dårlig selvfølelse

Økende behov for nettvett-undervisning

– Det virker som det er noe som skjer i samfunnet vårt akkurat nå som gjør at foreldre og lærere føler de har mistet litt kontrollen over barnas nettbruk. Vi blir nedringt av skoler som ber om råd og hjelp til å sette gode rammer for nettbruk og til å finne gode måter å samarbeide

Hvordan bruke mobiltelefon i undervisningen?

Fra en tid der all kunnskap var samlet i leksikon og lærebøker på skolen, er det nå mye informasjon som bare venter på å bli søkt opp på internett. En hel verden av kunnskap ligger tilgjengelig kun et tastetrykk eller sveip unna, for ikke å nevne kreative måter å selv kunne uttrykke seg på. Smarttelefonen

Snille dataspill for barn og hele familien

Det florerer med spill til alt fra nettbrett til spillkonsoller. Noen ganger ønsker man som forelder å unngå voldelig innhold, andre ganger handler det om å finne spill som kan gi barna noe mer enn bare tidsfordriv. Det kan være et spill med en spennende historie, moral, læring eller en annen form for utbytte. Vi